SOCIAL

 

D’acord amb la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació púbica i bon govern, qualsevol ciutadà pot sol·licitar informació Institucional,econòmica o estadística d’un ens públic. Per sol·licitar informació de l’Hospital de Campdevànol, hospital comarcal del Ripollès ,que no hageu pogut obtenir a través d’aquest Portal de Transparència, podeu fer-ho: