Guardons i premis

Any 2020: Creu de Sant Jordi

La Generalitat de Catalunya va concedir la Creu de Sant Jordi a l'Hospital de Campdevànol al 2020, coincidint amb la celebració del centenari. Segons el Govern de la Generalitat, es va atorgar “en reconeixement al servei assistencial i a l’arrelament social de pacients i de professionals de la medicina que ha dut a terme la institució durant el seu primer segle de vida”.

 

De l'any 2008 al 2014: Top 20 en gestió hospitalària

Els premis TOP 20 són atorgats per IASIST –empresa de serveis d’informació sanitària–, que recull els resultats que avaluen els centres en base a una sèrie d’indicadors de qualitat, funcionament i eficiència econòmica i que reconeix la tasca dels hospitals participants amb millors resultats. Aquest guardó és un reconeixement que posa de manifest el bon nivell assistencial i la professionalitat del centre.


Any 2012: Certificat ISO 9001:2008 del Laboratori

La Norma ISO 9001:2008, elaborada per l’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO), certifica l’ús dels requisits per a un Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) que poden utilitzar-se per a la seva aplicació interna per part de les organitzacions.

 

 

 


Any 2012: Diploma per la recollida de sang de cordó del Banc de Sang i Teixits

Aquest diploma és un reconeixement per part del programa Concòrdia a la tasca realitzada per l’Hospital de Campdevànol en el trasplantament de sang de cordó umbilical.

 


Any 2011: Acreditació d'Argent de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum

Aquesta acreditació certifica que l’Hospital de Campdevànol ha aconseguit el nivell d’Argent, segons els criteris de qualitat de la ENSH-Global Network for Tabaco Free Health Care Services. L'objectiu de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum és assegurar un ambient sense fum, formar i sensibilitzar els professionals sanitaris sobre el problema del tabaquisme, activar programes de cessació tabàquica i promocionar activitats sense tabac. 
 

Any 2010: Diploma de col·laborador de mèrit del Banc d'Ulls

L’Hospital de Campdevànol va ser guardonat l’any 2010 amb el diploma de Col·laborador de Mèrit del Banc d’Ulls, en reconeixement al destacat i solidari suport a la tasca humanitària que ha dut a terme. L’Hospital col·labora des de fa anys amb el programa de donació d’ulls i va aconseguir, durant l’any 2010, un total de 23 donacions, fruit de l’esforç del personal d’Infermeria.

 


Any 2009: Certificat d'acreditació com a hospital d'aguts

El mes d’abril de 2009, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Hospital de Campdevànol l’acreditació de centre d’atenció hospitalària aguda, a través del qual se certifica l’assoliment d’un nivell de qualitat en relació als estàndards establerts per l’administració pública.