Pla estratègic

Us presentem el Pla Estratègic 2013-2016, que és el tercer que planifica, a mitjà termini, el dia a dia de la feina de l’Hospital de Campdevànol, hospital comarcal del Ripollès. En un temps canviant com el que vivim, el món de la sanitat requereix un horitzó de futur que solament es pot aconseguir amb un estudi profund i compartit de la feina del nostre Centre. 
 
L’avaluació del Pla Estratègic 2010-2012, que va tenir un acompliment dels objectius marcats superior al 90%, ens aporta autoritat i credibilitat per donar fe del present. El disseny del nou Pla ha estat molt participat per tots els agents involucrats en els aspectes que s’hi tracten. El mateix Patronat de l’Hospital ha treballat en diferents accions, fet que ha permès aconseguir el resultat que aquí es presenta. 
 
A més, una part important dels treballadors del Centre ha fet les seves aportacions al disseny del Pla, enriquint el resultat final d’aquesta tasca de planificació. Ha estat una feina ingent, però molt ben feta. Ho podrem comprovar en el decurs dels propers anys. 
 
Solament em resta agrair l’esforç de tots els que hi han participat i que han fet possible que puguem realitzar una feina de qualitat. 


També podeu consultar l'anterior Pla Estratègic (2010-2012).

— Jaume Vilarrasa Batchelli
President

 

Pla Estratègic  e-Book  pdf
2013 - 2016
2010 - 2012