Història

La Fundació Privada Hospital de Campdevànol es va constituir el 18 de juliol de 1920. Prèviament, l’any 1917, s'havia convocat una reunió a l’Ajuntament de la població de Campdevànol per parlar de la possible construcció d’un hospital. En aquesta primera reunió, mossèn Miquel Pla, rector, i Pelegrí Fossas, alcalde, van posar les bases perquè la iniciativa es fes realitat. Amb aquest objectiu, el 21 de maig de 1918 es va fundar la Asociación de Amigos de los Pobres de Campdevànol, que havia d’impulsar la construcció de l’hospital de la vila.
hospital-antic
Per poder culminar l’ambiciós projecte, es va obrir una subscripció popular amb quotes diferents perquè tothom pogués col·laborar-hi. Així mateix, els industrials del poble (paletes, fusters, pintors, etc.) van posar el seu esforç personal perquè l’Hospital fos una realitat.

El deixeble d’Antoni Gaudí, Joan Rubió i Bellver, fou l’arquitecte encarregat de dirigir la construcció del vell Hospital.

Des de fa vàries dècades, el Centre dóna assistència a la comunitat. En aquests anys, l'Hospital s’ha anat transformant per adaptar-se a les noves exigències d’atenció sanitària.  

Des dels traspassos de competències a la Generalitat de Catalunya, l’any 1981, l'Entitat ha esdevingut l’hospital de la comarca del Ripollès i forma part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya (XHUP), des de la seva creació l’any 1985, com hospital general bàsic.

Fins el 1991, l’activitat de la Institució va estar orientada a l’atenció de pacients aguts i, a partir d'aquell any, es va iniciar l’atenció a pacients sociosanitaris. D’acord amb les característiques sociodemogràfiques de la població del Ripollès, aquest tipus d'atenció ha evolucionat de manera notable i, actualment, es proporciona servei en règim d’hospitalització (llarga estada i mitja estada), atenció ambulatòria diürna (hospital de dia sociosanitari) i atenció domiciliària (PADES).

L’any 1997, la Institució va encetar una nova línia d’activitat i va iniciar la gestió i l'assistència de l’Àrea Bàsica de Salut Ribes de Freser-Campdevànol.

Moltes han estat les persones que han col·laborat, al llarg de tots aquests anys, amb l'Entitat. Sense la seva participació i implicació, l'Hospital de Campdevànol no seria el que és. Per aquesta raó, des del Centre es vol agrair tot el seu esforç i dedicació.

 

Llibre de la Petita Història de l'Hospital de Campdevànol Link