Protecció de dades (LOPD)

proteccio-dadesL’Hospital de Campdevànol està adherit al CODI TIPUS DE LA UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS, que garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal que formen part del fitxer de pacients.

Aquestes dades es destinen de manera única i exclusiva a procurar la informació medicosanitària que els usuaris del centre requereixen.

Els usuaris poden exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les lleis vigents.

Informació: Per a qualsevol informació de l’exercici dels seus drets, l’usuari es pot dirigir a la Unitat d’Atenció al Client.

La Fundació Hospital de Campdevànol ha designat un Delegat de Protecció de Dades. L’adreça de contacte d’aquest Delegat és delegatprotecciodades@hoscamp.com

Podeu consultar el Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals per ampliar la informació.

 
A continuació, per a més informació i a fi de facilitar els tràmits en matèria de protecció de dades, us adjuntem la següent documentació: