Drets i deures

Extracte de la Carta de DRETS i DEURES dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària, publicada pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Els usuaris del Centre disposen d’exemplars complets d'aquesta carta a la Unitat d’Informació i Atenció al Client o al web del Departament de Salut.