Segona opinió mèdica

segona-opinioEl Decret 125/2007, de 5 de juny, regula l'exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica. Aquest decret té en compte una sèrie de supòsits (que s'especifiquen a continuació) que possibiliten la demanda d'una segona opinió. Són aquests:

  • Que li hagi estat diagnosticada una malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central, sense tractament curatiu, o una malaltia neoplàsica maligna, llevat dels càncers de pell que no siguin el melanoma.
  • Que se li hagi prescrit la realització d'una intervenció quirúrgica del tipus següent: cirurgia ortopèdica, amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular o cirurgia oftàlmica.
  • Que se li hagi prescrit la necessitat d'un trasplantament.
  • Que se li hagi diagnosticat una malaltia rara (incloses les d'origen genètic). A aquest efecte, s'entén per malaltia rara la que comporti perill de mort o d'invalidesa crònica i que tingui una prevalença inferior als cinc casos per cada deu mil habitants.

Per exercir aquest dret: Si voleu exercir el dret a obtenir una segona opinió, heu d’adreçar-vos a la nostra Unitat d’Atenció al Client.

Aquí trobareu més informació sobre el dret a una segona opinió mèdica.