Agraïments i reclamacions

 

suggeriments-reclamacions

Hi ha dues opcions per presentar un agraïment, queixa, reclamació o suggeriment amb referència a l'Hospital:

Personalment
De dilluns a divendres, de 10 a 14h o de 15 a 16h, a la Unitat d'Atenció al Client.

Per correu

Enviant una carta a l’adreça següent: 

Hospital de Campdevànol (Unitat d'Atenció al Client)
Carretera de Gombrèn, 20
17530 Campdevànol

Formularis per realitzar reclamacions i suggeriments

Els formularis han d'estar degudament omplerts amb les dades de la persona que reclama o suggereix i han d'anar signats.