Atenció Urgent

Aquesta unitat ofereix un servei continu d’atenció especialitzada per resoldre o derivar al dispositiu més adient les demandes internes i externes d’atenció sanitària immediata.

El procés s'inicia amb la demanda d’atenció immediata, sol·licitada pel pacient, familiar, professional o altres. Finalitza un cop s’ha donat resposta a aquesta demanda. Es procura la continuïtat assistencial del pacient al dispositiu més adient.
L'assistència urgent està garantida les 24 hores del dia.


PRESTACIONS

  • Atenció en el servei de l’Hospital de totes les patologies amb equips sanitaris mèdics i d’infermeria experts en medicina d’emergències i urgències, amb el suport d’especialistes de guàrdia en cas de necessitat.
  • Atenció en vehicle medicalitzat de les emergències extrahospitalàries que es presentin a la comarca (accidents de trànsit, accidents laborals, sinistres i catàstrofes, emergències mèdiques, suport a l’atenció continuada, etc.) mitjançant equips amb personal mèdic, d’infermeria i de transport sanitari.
  • Atenció en UCI mòbil dels trasllats interhospitalaris de malalts crítics a hospitals de nivell superior, mitjançant equips amb personal mèdic, d’infermeria i de transport sanitari. Es garanteix l’atenció a través de suport vital.
  • Atenció de les urgències dels malalts ingressats en les unitats d’hospitalització d’aguts, de convalescència i de llarga estada.