Atenció Ambulatòria

La seva missió és diagnosticar i tractar ambulatòriament els problemes de salut de la població de referència que requereixen un grau d'especialització que no pot oferir l'atenció primària, simplificant el procés al pacient i garantint que està informat de la seva evolució. S’inicia quan el pacient requereix atenció mèdica especialitzada de l’Hospital i és sol·licitada des de l’atenció primària o des d’un altre procés assistencial. Finalitza quan l’assistència del pacient continua fora de l’àmbit ambulatori de l’Hospital, ja sigui a l’atenció primària, a un altre procés assistencial o a un altre proveïdor sanitari.

 

 

Consulta Externa

CARTERA DE SERVEIS

 • Anestèsia i Reanimació
 • Cardiologia
 • Cirurgia General
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Clínica del Dolor
 • Dermatologia
 • Digestologia
 • Geriatria
 • Medicina Interna
 • Neurologia
 • Nutrició i Dietètica
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Odontologia
 • Oftalmologia
 • Oncologia
 • Otorinolaringologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Psicologia clínica
 • Fisioteràpia i Rehabilitació
 • Rehabilitació cardíaca
 • Revisions esportives
 • Urologia

Exploracions complementàries

Cardiologia

 • Ecocardiografia
 • Prova d’esforç
 • Holter de ritme
Diagnòstic per la imatge
 • Ecografia general i ecodoppler venós
 • Ecografia obstètrica i ginecològica
 • Ecocardiografia
 • Mamografia
 • Programa de cribratge del càncer de mama
 • Radiologia simple i contrastada

Digestologia

 • Colonoscòpia diagnòstica i terapèutica
 • Gastroscòpia

Medicina interna

 • Holter de pressió
 • Control de tractament amb anticoagulants

Pneumologia

 • Espirometria
 • Pulsioximetria nocturna
 • Poligrafia nocturna
 • Walking test
 • Prick test
Obstetrícia i Ginecologia
 • Ecografia obstètrica i ginecològica
 • Histeroscòpia diagnòstica i terapèutica
 • Registres cardiotocogràfics
Oftalmologia
 • Biometria
 • Paquimetria
Otorinolaringologia
 • Audiometria
 • Laringoscòpia
Urologia
 • Biòpsies prostàtiques
 • Cistoscòpies
 • Flujometries

Hospital de Dia d'Aguts

Unitat funcional on es realitzen procediments i tractaments de manera ambulatòria, que no requereixen hospitalització i es realitzen de forma programada.

Tractaments i estudis de

 • Cardiologia
 • Clínica del dolor
 • Medicina interna
 • Oncologia
 • Pneumologia