Atenció sociosanitària

 

Atenció integral interdisciplinària especialitzada en pacients geriàtrics o pal·liatius, amb diferents nivells de dependència, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars.
 

 

 

El procés s'inicia quan:

  • Arriba una sol·licitud, des de l’Hospital o des de fora, per rebre atenció sociosanitària (mitja estada polivalent, convalescència, PADES o HDSS).
  • S’avalua proactivament la necessitat de suport sociosanitari dels pacients ingressats a aguts.
  • Es rep una sol·licitud d'avaluació geriàtrica d'atenció primària o ambulatòria. 
PRESTACIONS

CONVALESCÈNCIA

Atenció al pacient amb una davallada funcional derivada d’una patologia aguda amb l’objectiu de recuperar la seva màxima autonomia perquè pugui retornar al seu domicili habitual. S'inicia un cop acceptat l’ingrés del pacient a Convalescència i finalitza quan se li dóna l’alta.
 

 

 


LLARGA ESTADA

Atenció continuada a persones que pateixen malalties cròniques amb diferents nivells de dependència i complexitat clínica mentre no poden ser ateses al domicili o en residència, vetllant pel seu confort i qualitat de vida, així com la dels seus familiars. També s’inclouen en aquest subprocés els ingressos temporals per descans familiar. S'inicia quan s’accepta l’ingrés del pacient a Llarga Estada i se li fa la valoració mèdica per descartar problemes aguts. Finalitza quan es dóna d’alta el pacient de Llarga Estada.

 

 


HOSPITAL DE DIA SOCIOSANITARI

Assistència sanitària diürna a pacients geriàtrics, amb malalties cròniques, demències en fase inicial o que necessiten rehabilitació després d’un procés agut, amb l’objectiu de recuperar o mantenir les activitats de la vida diària i les capacitats cognitives. S'inicia quan s’accepta l’ingrés del pacient a l'Hospital de Dia Sociosanitari i se li informa del funcionament de la unitat. Finalitza quan es dóna d’alta el pacient de l’Hospital de Dia Sociosanitari.

 

 


PADES

Servei d’atenció domiciliària que ofereix suport, tant social com sanitari, als pacients de l’atenció primària amb malaltia geriàtrica o crònica, malaltia pal·liativa que s’assumeix a la pròpia llar, malaltia en fase de convalescència que requereix de supervisió sanitària especialitzada o malaltia que presenta complexitat terapèutica controlable domiciliàriament. S'inicia quan s’accepta l’ingrés del pacient a la unitat de PADES i finalitza quan es dóna d’alta el pacient d'aquesta unitat, ja sigui perquè el pacient deixa de requerir atenció sociosanitària o perquè el seu estat de salut i social requereix d’un altre recurs.