La teleradiologia a l’Hospital de Campdevànol, un exemple d’èxit

El Centre compta des de fa anys amb un sistema compartit amb el Consorci Hospitalari de Vic que destaca pel concepte de treball en xarxa

La distància entre l’Hospital de Campdevànol i el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) va fer que, l’any 2004, es plantegés la creació d’un servei únic de Radiologia, compartit pels dos centres. Això va suposar la implantació d’un model de teleradiologia, és a dir, un sistema que permetés la transmissió d'imatges radiològiques de pacients (com radiografies, TAC o ressonàncies magnètiques) d’una entitat a l’altra. D’aquesta manera, es podrien compartir entre diferents especialistes per permetre’n la seva interpretació o consulta sense necessitat de disposar “físicament” de la documentació.

El model de teleradiologia com a tal es va posar en marxa el 2008, any en el qual es va assolir la digitalització del 100% de les exploracions radiològiques que es realitzen a l’Hospital de Campdevànol, des de qualsevol placa fins a les mamografies. Així mateix, es van desenvolupar les comunicacions entre els dos hospitals, amb l’objectiu de permetre l’accés dels professionals de Campdevànol a les imatges dels pacients que se sotmeten a alguna prova radiològica al CHV. D’altra banda, el 2008 també es va digitalitzar i implantar el sistema d’informació assistencial a l’Hospital de Campdevànol i als centres d’atenció primària de l’ABS Ribes-Campdevànol. Aquest fet va facilitar l’ús de les imatges radiològiques per part dels professionals i va permetre deixar d’imprimir les exploracions que es realitzen tant a l’atenció especialitzada, com sociosanitària o primària.

Posteriorment, entre el 2008 i el 2012, es van anar incorporant de manera progressiva diverses funcionalitats per millorar el servei de radiologia. Així doncs, actualment, aquest servei permet:

  • Oferir major cobertura clínica i millor accés al diagnòstic per la imatge, ja que els professionals de l’entitat poden accedir a les imatges per al diagnòstic, independentment d’on estiguin ubicades.
  • Millorar el diagnòstic gràcies a la facilitat de l'accés per als equips d’especialistes. A més, en cas de necessitat, els estudis que presenten problemes complexos poden ser transmesos i consultats a través dels sistemes d’informació.
  • Millora en la cobertura assistencial. Possibilitat de proporcionar cobertura 24h en diagnòstic per la imatge gràcies a l’enfortiment de les relacions entre institucions.
  • Estalviar costos mitjançant un ús més eficient dels recursos disponibles. Concretament, la teleradiologia permet una utilització contínua de les modalitats existents i un millor aprofitament dels recursos humans disponibles.
  • L’any 2013 es van fer 4.096 ecografies, 662 TAC i 457 ressonàncies magnètiques a l’Hospital de Campdevànol.

El model implantat a Campdevànol és una gran experiència d’èxit, el qual destaca no només en el camp de la teleradiologia, sinó també pel seu concepte de servei únic i de treball en xarxa. A més, actualment, aquest model s’està incorporant a l’Hospital d’Olot.