El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte ha detectat 5 nous casos en els últims dos anys al Ripollès

La tercera ronda del cribratge ha tancat amb gairebé 3.000 participants en conjunt i una participació mitjana del 44%

28/10/2021.- El Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte (PCCCR) ha tancat recentment la tercera ronda a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, que ha permès detectar precoçment la malaltia a un total de 5 persones al Ripollès i 10 a la Garrotxa, en els últims dos anys (2020-2021).

En el cas del Ripollès, la tercera ronda s’ha tancat amb 2.927 participants, un 44,07% de la població convidada. D’entre totes les mostres recollides, un 4,34% (127) han obtingut resultat positiu a la prova de sang oculta en femta, d’entre els quals s’han realitzat 116 exploracions que han permès detectar 5 casos de càncer. El Programa permet detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.

El PDPCCR es va començar a implantar a la Regió Sanitària de Girona l’any 2013 per la comarca del Baix Empordà i durant l’any 2015 es va anar introduint progressivament a tota la Regió Sanitària, començat per la Garrotxa i el Ripollès. En el transcurs dels últims sis anys hi ha hagut 29.626 participants: 19.960 a la Garrotxa i 9.666 al Ripollès, el que representa una participació del 43% i 45% respectivament. Cal tenir present que part d’ells han estat convidats a participar més d’una vegada. En el transcurs de les tres rondes realitzades des de l’any 2015 a ambdues comarques, s’han pogut detectar un total de 65 nous casos de càncer de còlon i recte (44 a la Garrotxa i 21 al Ripollès).

La cribra de la població de cada comarca es completa amb dos anys, moment a partir del qual es torna a convidar als primers participants. Així doncs, cada dos anys es completen el que s’anomenen rondes. En aquest moment el Baix Empordà està realitzant la cinquena ronda, la Garrotxa i el Ripollès tot just han començat la quarta i la resta de comarques estan a la tercera.

El Programa a la Regió Sanitària de Girona es coordina des l’oficina tècnica que gestiona l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), des de la qual es convida a participar-hi a la població durant l'any en curs a través d’una carta que es rep al domicili, en què s’explica el programa i s’informa de com participar-hi.

Els participants han de dirigir-se amb la carta a una oficina de farmàcia acreditada, on se’ls donaran un estoig per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la portin de nou a la farmàcia. Les farmàcies envien les mostres a analitzar a l’Oficina tècnica. Si són negatius, es notifica als participants a través d’una carta. Si són positius, són citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. La colonoscòpia és una prova que permet visualitzar directament tot el budell gruixut per dintre. És la prova més efectiva per diagnosticar la causa concreta de la sang detectada en la prova de detecció de sang oculta en la femta. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.