Presentació del Pla Estratègic 2013-2016

L'Hospital dóna a conèixer el seu "full de ruta" per als propers tres anys

 

L’Hospital de Campdevànol va presentar el seu Pla Estratègic 2013-2016 el passat 29 de gener. El nou Pla, que estableix les vuit línies clau que marquen els objectius del Centre, és el full de ruta de la Institució per als propers tres anys. Concretament, les línies estratègiques que s’hi defineixen són: aconseguir que l’Hospital sigui percebut com un centre d’excel·lència, reforçar l’impacte de la Institució a la comarca, desenvolupar la cartera de serveis i aliances, els serveis diferenciats en conicitat, l’activitat privada, la gestió de persones i un model econòmic per al creixement, així com potenciar l’ús de les TIC.
 
La presentació del document es va fer en dos actes. Un, al matí, dirigit als treballadors de la Institució, i un altre, a la tarda, a la seu del Consell Comarcal del Ripollès. Joan Grané, director gerent de l’Hospital, va ser l’encarregat de donar a conèixer el nou Pla Estratègic. En la seva intervenció, va destacar que aquest document dóna continuïtat al de Pla Estratègic 2010-2012, amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en tots els camps d’actuació de la Institució amb un ús eficient dels recursos i una gestió sostenible. També va fer referència a la importància que tenen aspectes com l’atenció a la cronicitat i el treball en xarxa a partir d’aliances estratègiques.
 
La principal novetat del Pla és que, per a la seva elaboració, s’ha recollit la valoració d’usuaris, professionals de la salut, entitats de la comarca del Ripollès i centres sanitaris que tenen contacte amb l’Hospital. Així, s’ha realitzat un procés que integra la visió de tots aquells que formen part del dia a dia del Centre. A més, per definir el document, s’ha dut a terme una anàlisi interna i de l’entorn, així com un estudi dels factors que influeixen en la Institució. 
 
A la tarda, l’acte de presentació va reunir una quarantena d’assistents, entre els quals hi havia alcaldes dels municipis del Ripollès, representants del sector sanitari català i directius d’hospitals i d’entitats de la comarca. Hi van participar Josep Trias, gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Rovira, president del Consell Comarcal del Ripollès, Manel Jovells, president de la Unió Catalana d’Hospitals, i Jaume Vilarrasa, president del Patronat de l’Hospital de Campdevànol, qui va agrair la implicació dels treballadors del Centre i de tots aquells que formen part d’entitats externes i que han participat en el procés d’elaboració del Pla Estratègic.  
 
Pla Estratègic 2010 - 2012
L’Hospital de Campdevànol aposta des de fa anys per una planificació de les seves accions, fet que ha permès adaptar l’Entitat a les exigències i reptes sorgits amb el pas dels anys. El Pla Estratègic 2010-2012 es va dissenyar amb la participació d’un gran nombre de professionals del Centre, que van col·laborar amb la direcció de l’Hospital en el disseny i la posterior execució del pla. A principis de 2013, es van presentar els resultats de tancament d’aquest pla, que posaven de manifest que l’Entitat havia assolit un 90% dels objectius marcats.
 
Podeu ampliar la informació sobre el Pla Estratègic 2013-2016 a: http://www.hospitaldecampdevanol.cat/pla-estrategic