El PADES Ripollès compleix 10 anys

El PADES (Programa d’Atenció Domiciliària i Equip de Suport) del Ripollès es va posar en funcionament el desembre del 2002 i aquest any compleix el seu desè aniversari

El PADES Ripollès depèn de l’Hospital de Campdevànol i està ubicat dins el sector de socio-sanitari del centre. És un equip interdisciplinari que està format per una metgessa, dues infermeres i una treballadora social, que comparteix les seves tasques amb l’atenció hospitalària.

La funció del PADES és donar suport al malalt, a la seva família i a l’equip d’atenció primària d’aquests pacients per millorar l’assistència sanitària de la població. A més, des del PADES es realitzen accions de coordinació i docència.

Per entendre la importància del PADES Ripollès cal tenir present que és una comarca envellida. Mentre que a Catalunya la població de més de 65 anys és del 17%, aquí és del 24% (pràcticament una quarta part). A més, la meitat d’aquest 25% es correspon a majors de 75 anys.

A més, el Ripollès té una densitat de població baixa. Amb uns 956 Km², consta de 19 municipis i d’un total de 26.400 habitants. De manera que només hi viuen 28 persones/km².

Així doncs, el Ripollès és una comarca envellida i amb una distribució molt dispersa de la població, amb àrees urbanes, semi-rurals i rurals. Per atendre a aquesta població es disposa de 3 àrees Bàsiques de Salut i d’un Hospital Comarcal, el de Campdevànol, amb atenció a pacients  aguts i  de socio-sanitari.

L’activitat de l’equip de professionals del PADES va dirigida a un sector determinat de la població: a pacients amb malaltia avançada, progressiva i incurable sense possibilitat de resposta a tractament actiu, que necessiten control dels símptomes físics i emocionals. L’atenció també es dirigeix a malalts crònics amb dependència psico-física que presenten descompensacions amb molta freqüència (amb problemes respiratoris, de demències, diabètics, cardiopaties, etc.) i a malalts que presenten úlceres d’evolució complicada.

El PADES del Ripollès actua com a punt de coordinació o d’enllaç entre el pacient, l’equip d’atenció primària i l’àrea hospitalària, ja que disposa de fàcil accés als professionals que exerceixen a l’hospital.

Com a equip de suport que és, tant els metges de primària com els especialistes hi poden derivar malalts.

Al llarg dels seus deu anys d’activitat, l’equip de PADES del Ripollès ha recorregut uns 120.000 km, s’han atès a 1.314 pacients –50% crònics, 36% pal·liatius, 14% altres (cures diverses) i 58% derivats d’Atenció Primària, 31% des d’hospitals d’aguts i 11% de sociosanitaris–, s’han dut a terme un total de 15.566 visites, amb una mitjana de 132 al mes. En total, s’han donat 1.008 altes i, d’aquestes, 259 defuncions  a domicili.

Des de l’equip de PADES i l’Hospital de Campdevànol es valoren molt positivament els resultats obtinguts fins ara, que han anat millorant amb el temps. Aquests resultats, juntament amb la gratitud i l’estima dels pacients i de les famílies són el millor estímul per continuar treballant.