Nova acreditació de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense fum

L'Hospital de Campdevànol torna a obtenir l'Acreditació Argent de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum.

L'Hospital de Campdevànol torna a obtenir l'Acreditació Argent de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum.
En un acte celebrat el dia 25 de novembre, presidit pel senyor Xavier Llebaria, director de l’Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, li ha estat lliurat a l'Hospital de Campdevànol l'acreditació Argent de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum, a la que està adherit des de l'any 2004, sent la responsable del projecte, dins la nostra Institució, la Dra. Sílvia Molina, pneumòloga, que coordAcreditació argentina les tasques a realitzar i la comissió establerta per aquest projecte .

L'acte, organitzat per la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum, que coordina l'Institut Català d'Oncologia, reconeix la feina dels centres hospitalaris en la promoció de les polítiques actives pel control del tabaquisme. L'objectiu final d'aquesta xarxa és assegurar un ambient sense fum, formar i sensibilitzar els professionals sanitaris sobre el problema del tabaquisme, activar programes de cessació tabàquica i promocionar activitats sense tabac.
Anualment es realitza una avaluació de la implantació de les mesures per al control del tabaquisme. Aquest instrument, creat per la Xarxa Europea d'Hospitals sense Fum, mesura les fites i progressos dels hospitals membres en funció de diferents indicadors del compliment de les polítiques i intervencions del control del tabaquisme. Segons aquest grau de compliment s'estableixen 5 categories: membre, bronze, argent, argent amb menció d'or i or.
Aquest any s’han acreditat 68 centres hospitalaris catalans: 20 en són membre, 30 bronze, 14 argent, 3 argent menció or i 1 or.
  acreditaci_argent
La Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum es va crear l'any 1999, està promoguda i coordinada per l'Institut Català d'Oncologia i rep el suport de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut.