Nous cartells per senyalitzar els espais lliures de fum

El 31 de maig se celebra el Dia Mundial sense Tabac
Espai lliure de fum

L’Hospital de Campdevànol disposa de nous cartells per senyalitzar els espais lliures de fum. Les noves indicacions, que substitueixen les que hi havia des de 2003, incorporen la prohibició de l’ús de cigarretes electròniques. Aquesta acció s’emmarca en la commemoració del Dia Mundial sense Tabac, que té lloc el 31 de maig, amb la finalitat de destacar els riscos per a la salut associats al consum de tabac i promoure l'aplicació de polítiques públiques eficaces per reduir aquest consum. El Centre va començar a participar en el Dia Mundial sense Tabac el 2003 i, des d’aleshores, s’han dut a terme diverses activitats, com oferir als pacients la possibilitat de fer el test de Fagerström (una prova que serveix per determinar la dependència física de la nicotina) o la confecció d'un pòster per part dels usuaris de llarga estada sobre aquesta temàtica.

Les iniciatives que s’organitzen des de l’Hospital per ajudar la població a deixar de fumar es desenvolupen en el marc del Pla Estratègic 2013-2016 de l’Entitat, en el qual, juntament amb altres aspectes, es treballa per promoure l’educació sanitària de la població del Ripollès i per potenciar els hàbits de vida saludables.

També cal destacar que el Centre és membre de la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum des de l’any 2004 i que, des del 2011, compta amb la certificació d’Argent. La responsable del projecte dins la institució és la doctora Sílvia Molina, pneumòloga, qui coordina les tasques a realitzar i la comissió establerta per a aquest projecte.

L’objectiu final de la iniciativa és assegurar un ambient sense fum, formar i sensibilitzar els professionals sanitaris sobre el problema del tabaquisme, activar programes de cessació tabàquica i promocionar activitats sense tabac. Així mateix, des del 2009, l’Entitat compta amb programes de deshabituació tabàquica –dirigits tant a pacients ingressats com al personal de la Institució– que ofereixen tractaments farmacològics gratuïts.