Millora de l’atenció dels malalts crònics complexos al Ripollès

L'Hospital de Campdevànol ha posat en marxa un programa que permet donar a aquests malalts una atenció coordinada des dels diferents recursos assistencials de la zona, conjuntament amb l’ICS

Els canvis demogràfics dels darrers anys fan que les projeccions d’envelliment de la població en un futur proper siguin cada vegada més elevades. L’Hospital de Campdevànol aposta per adequar l’atenció assistencial a aquests canvis poblacionals i és per això que ha posat en marxa un programa per a la gestió de pacients crònics complexos (PCC) de la comarca. Aquest nou programa ha comportat, entre altres mesures, la creació de la Unitat de Medicina Ambulatòria, des de la qual, juntament amb els recursos assistencials ja existents, es millora l’atenció a aquest tipus de malalts. A més, s’ha implantat la figura de la infermera gestora de casos, que és una peça clau del procés. Aquesta infermera està disponible tant per als usuaris inclosos al programa com per a metges i infermeres de l’Hospital o atenció primària, està al corrent de tots els pacients del programa, coopera amb altres professionals per organitzar l’atenció dels malalts i actua com a recurs d’informació i formació d’aquestes persones.

Segons explica el doctor Carles E. Cuadrada, cap del Servei de Medicina Interna del Centre i coresponsable del programa, l’objectiu de la iniciativa és “adequar els dispositius assistencials als canvis demogràfics i coordinar tots els recursos que intervenen en l’atenció a aquest tipus de pacients”, que pateixen una o més patologies cròniques i que, per aquest fet, presenten “una complicació afegida”. 

Al llarg de l’any, els malalts crònics complexos acostumen a ser visitats per diversos especialistes, acudeixen a urgències i van al Centre d’Atenció Primària, de manera que són atesos des de diferents recursos assistencials. “El fet que un mateix pacient sigui tractat per diversos metges i professionals de la salut requereix la màxima coordinació de totes les parts”, indica el doctor Cuadrada. Aquest és un dels motius que va impulsar la creació del programa per a la gestió dels PCC del Ripollès, que es va posar en marxa el mes de gener d’aquest any i que ja compta amb més de 70 pacients. 

El programa, dirigit pel Dr. Cuadrada i pel Dr. Jacint Caula, director dels equips d’Atenció Primària de l’ICS del Ripollès, integra diversos dispositius assistencials: l’Hospital d’Aguts i Sociosanitari, els Centres d’Atenció Primària i les residències geriàtriques, amb l’objectiu que tots estiguin coordinats i ben organitzats per oferir la millor atenció al malalt. La inclusió de malalts al programa és responsabilitat tant de l’atenció especialitzada com de la primària, i sempre es comunica a la infermera gestora de casos.

Per detectar quins són aquells pacients que han de ser inclosos al programa, es determina si pateixen una o més patologies cròniques, es realitza una anàlisi del risc actual del malalt, s’estudia el seu històric del darrer any (valorant ingressos hospitalaris urgents, dies d’ingrés, visites a l’atenció primària, etc.) i la medicació que pren. A més, també es té en compte si són pacients dependents o si viuen sols o en un entorn problemàtic. 

 

La Unitat de Medicina Ambulatòria 

En el marc del programa per a la gestió de PCC, l’Hospital de Campdevànol ha creat la Unitat de Medicina Ambulatòria (UMA). Es tracta d’un recurs assistencial alternatiu a l’ingrés hospitalari destinat a aquells pacients crònics complexos que necessiten cures o tractaments que es poden fer de forma ambulatòria però no a domicili. És a dir, s’hi atenen aquells malalts que no requereixen hospitalització però que encara no poden ser transferits a Consultes Externes. 

Els pacients poden ser derivats a l’UMA des d’Atenció Hospitalària, des d’Atenció Primària o des d’Urgències i sempre a través de la gestora de casos, que és qui millor coneix les seves necessitats i s’encarrega de coordinar tots els recursos. “Gràcies a aquesta unitat, s’aconsegueix evitar consultes d’Urgències, prevenir ingressos hospitalaris o reingressos no necessaris i dur a terme un seguiment, diagnòstic o tractament curt dels malalts que necessiten suport hospitalari però que no convé ingressar en unitats convencionals d’hospitalització”, explica el cap del Servei de Medicina Interna del Centre. 

 

La importància de la comunicació

Per facilitar la comunicació entre els diferents nivells assistencials i compartir la informació de cada malalt inclòs en el programa, l’Hospital ha creat un mètode d’entrada al seu sistema d’informació que permet consultar de manera àgil i fàcil les dades mes rellevants de cada pacient, el curs clínic evolutiu i les valoracions (diagnostiques i de pronòstic). “D’aquesta manera, podem comptar amb la informació des de tots els recursos assistencials per prendre les decisions més adients en cada moment”, destaca el doctor Cuadrada.

Des de l’Hospital de Campdevànol es valora molt positivament la posada en marxa del programa per a la gestió de pacients crònics complexos i els resultats obtinguts fins ara. “Esperem poder donar-li continuïtat per arribar a tots aquells malalts que ho necessitin”, assenyala el doctor Joan Grané, gerent de l’Entitat.