Mesures per fer front al Coronavirus i evitar la seva propagació

 

13/03/2020.- Us informem que des de l’Hospital de Campdevànol ja s’han pres aquestes mesures per fer front al Coronavirus SARS-CoV-2 i evitar la seva propagació:

-Limitació a un sol acompanyant per pacient a les visites hospitalàries

-Hem assegurat la distància de seguretat als punts d’atenció ciutadana com admissions

-Habilitació de zones per possibles ingressos

-Restriccions d’entrades i sortides a la Unitat de Llarga Estada

-Rehabilitació individual enlloc de grupal

-Formació/Informació al personal assistencial i no assistencial sobre protocol d’actuació

-Creació d’un comitè de crisi que es reunirà sempre que sigui necessari

-L’activitat d’odontologia ha quedat suspesa

-S'ha suspès el cribatge de mama

 

A part continuen vigents les accions que es van pendre passat dimarts dia 10 de març com:

-S’han suspès les pràctiques clíniques dels estudiants

-S’han suspès totes les jornades i actes previstos

-L’activitat del voluntariat ha quedat suspesa

-S’han ajornat les visites escolars