L’Hospital de Campdevànol redueix un 18 % el consum d’energia

La reducció s'ha aconseguit gràcies al Pla d’Eficiència Energètica 2013-2016 de l'Entitat
18 de maig de 2016.- L’Hospital de Campdevànol, gràcies al seu Pla d’Eficiència Energètica 2013-2016, ha aconseguit reduir un 18 % el seu consum energètic, de gas i electricitat. Aquesta reducció ha estat possible mitjançant la implantació de sistemes de producció d’energia més eficients, així com de petits projectes de millora i, sobretot, a la implicació del personal. Algunes de les mesures que s’han implementat han estat la introducció de calderes de condensació per a la calefacció, l’aïllament de les canonades, millores en la regulació i funcionament de la refredadora i en el sistema de fred, la reducció de circuits i substitució en canonades i aïllaments pel que fa a la producció i distribució d’aigua calenta. També destaquen el pas d’il·luminació convencional a led i la introducció de variadors en les bombes d’impulsió de l’aigua en funció de la pressió i la temperatura de retorn. A més, s’ha dut a terme una tasca destacada pel que fa a conscienciació del personal del Centre i dels usuaris.
 
Ramon Roca, responsable de Serveis Generals de l’Hospital de Campdevànol, explica que “s’ha fet una inversió de més de 91.000 euros per dur a terme aquest procés”. A més, afegeix, “hi ha procediments pendents d’aplicar, com la recuperació d’aigües grises, la implantació d’escalfament amb biomassa i millores puntuals en l’aïllament d’algunes zones de l’edifici”.
 
Actualment, l’indicador d’eficiència energètica és de 216 Kwh/m2/any, una dada que és notablement inferior –concretament, més d’un 10 %– a la d’altres institucions sanitàries de referència. Així mateix, cal destacar que el consum d’aigua de l’Hospital de Campdevànol s’ha reduït en un 8 % gràcies al Pla d’Eficiència. En aquest cas, l’indicador és de 0,73 m3/m2, xifra que també és inferior a referències d’altres institucions sanitàries.
 
Els resultats obtinguts posen de manifest la implicació de l’Entitat en el consum responsable d’energia i en la preocupació pel medi ambient. Tal com destaca Joan Grané, director gerent de l’Hospital de Campdevànol, “des del Centre s’aposta per reduir el consum energètic i les despeses en aquest àmbit, ja que això permet l’ús dels recursos en iniciatives que suposen una millora directa per als usuaris”.