L’Hospital de Campdevànol i la UVic-UCC s’alien per potenciar la docència i la recerca

La col·laboració entre ambdues institucions es traduirà en accions relacionades amb formació acadèmica, recerca, transferència de coneixement i innovació, formació contínua i internacionalització.

15 de febrer de 2018.- La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i l’Hospital de Campdevànol han presentat, el 15 de febrer, un acord marc de col·laboració per potenciar la docència i la recerca entre ambdues entitats. El conveni que han signat és fruit d’uns interessos en comú pel que fa al foment de la investigació i formació en Ciències de la Salut, així com de la voluntat de treballar conjuntament en activitats de docència, recerca i transferència de coneixement en aquest àmbit.

Segons el que estableix el conveni, la Fundació Privada Hospital de Campdevànol podrà donar suport a la UVic-UCC en la captació i provisió de talent qualificat i acreditat per implicar-se en el projecte acadèmic en Ciències de la Salut de la UVic-UCC d’acord amb el Pla d’Estudis i els perfils requerits. Així mateix l’Hospital podrà donar suport a la UVic-UCC en la formació dels seus estudiants dels àmbits de les Ciències de la Salut, en general, i dels estudis de Medicina, en particular, acollint-los en els seus espais hospitalaris i de consulta mèdica, en la mesura de les seves possibilitats i capacitat docent.

D’altra banda, el Centre de Campdevànol participarà en l’activitat de Recerca en l’àmbit de les Ciències de la Salut de la UVic-UCC col·laborant en alguna línia de Recerca d’interès comú, ja sigui a través de la creació de Càtedres o a través de fórmules alternatives. Així mateix, es cooperarà en l’impuls d’activitats de transferència de coneixement i innovació, i es donarà suport en formació contínua i internacionalització. Les dues institucions treballen conjuntament per acabar de definir com es materialitzaran aquestes col·laboracions.

Potenciar la docència i la recerca forma part dels objectius estratègics de l’Hospital, és per això que el Centre busca aliances per potenciar aquest aspecte. A més, l’acord amb la UVic-UCC posa de manifest la voluntat de les dues entitats de comptar amb un marc permanent de col·laboració i cooperació.

A l’acte de presentació, el degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, Ramon Pujol, ha destacat que l’acord permetrà oferir als estudiants unes pràctiques individualitzades de primer nivell, la qual cosa és sens dubte un dels principals atractius d’aquest ensenyament.