L'Hospital de Campdevànol desenvolupa el seu pla estratègic de formació 2014-16

El Centre pretén potenciar el talent i les competències professionals del seu personal, així com avançar en l’àmbit de la formació

 

L’Hospital de Campdevànol ha desenvolupat un pla estratègic de formació per als seus treballadors i comandaments directius amb l’objectiu de potenciar el seu talent, coneixements, capacitats i competències professionals. Aquest pla, que s’ha dissenyat amb la col·laboració d’Unió Consorci Formació, s’ha dut a terme tenint en compte els objectius definits al Pla Estratègic 2013-2016 del Centre i es posarà en marxa properament. En aquest sentit, la formació se centrarà en cinc àmbits específics: programes de formació estratègica, actualització de competències tècniques, eines per al desenvolupament personal i professional, programes transversals de caràcter normatiu i altres programes transversals
 
El nou pla de formació de l’Hospital incorpora el concepte dels itineraris formatius com a vehicle per planificar estratègicament la formació de les diferents funcions específiques dels llocs de treball i per a cada professional que els ocupa. Així doncs, l’objectiu és assolir habilitats, capacitats i competències excel·lents del personal en l'activitat que desenvolupa. D’altra banda, destaca l’ús de diverses opcions metodològiques per poder adaptar-se a les necessitats concretes de cada àmbit. D’aquesta manera, els treballadors i comandaments utilitzaran eines com la formació on-line, una plataforma de webcasting, entrenament a partir de simulacions clíniques, estades formatives en altres centres i formadors interns. Cal subratllar que la decisió de potenciar els formadors interns, del mateix Centre, s’ha fet amb la intenció de desenvolupar el talent corporatiu existent. 
 
Un altre dels aspectes importants és l’interès per consolidar la relació amb el Consorci Hospitalari de Vic i l’Hospital Sant Jaume d’Olot –entitats que formen l’aliança estratègica territorial amb l’Hospital de Campdevànol– amb la voluntat de compartir coneixement i connectar talent professional, així com transferir pràctiques i experteses.  
 
Tal com explica el doctor Joan Grané, director gerent de l’Hospital de Campdevànol, “la formació i actualització dels coneixements dels treballadors i comandaments directius és un aspecte fonamental per a l’Entitat”. És per això que el Centre ha apostat per donar especial importància a aquests àmbits i ha desenvolupat un pla estratègic de formació aprofitant els avantatges metodològics innovadors i l’ús de la tecnologia actual com a punt de partida per als futurs plans de formació de la Institució.