L’Hospital de Campdevànol assoleix el 90% dels objectius del seu Pla Estratègic

L’Entitat va reunir 150 professionals en una jornada per avaluar la tasca desenvolupada entre 2010 i 2012. El Centre ja ha començat a treballar en el pla estratègic per als propers anys
Jornada Pla Estratègic

L’Hospital de Campdevànol ha tancat el 2012 amb una avaluació molt favorable del seu Pla Estratègic; concretament, l’Entitat ha assolit un 90% dels objectius marcats. Per realitzar el tancament del Pla Estratègic, l’Hospital va celebrar una jornada amb 150 professionals de la Institució, en la qual va donar a conèixer la feina feta al llarg dels tres anys que ha estat vigent el pla.

En aquesta jornada, el Dr. Joan Grané, gerent de l’Hospital, va destacar que l’any passat esva aconseguir un resultat d’explotació positiu i que es va continuar amb el desenvolupament de la Història Clínica Compartida. A més, el Dr. Grané va donar especial importància a l’augment de l’activitat ambulatòria duta a terme al Centre, que ha afavorit la reducció de l’activitat d’ingrés. El gerent de l’Entitat també va explicar que s’ha assolit l’activitat assistencial contractada amb el CatSalut, així com l’activitat quirúrgica, que s’ha augmentat en 2,85 punts respecte a la xifra pactada. Per altra banda, el responsable de l’Hospital va apuntar que l’evolució tan positiva de l’Entitat s’ha aconseguit gràcies al compromís dels treballadors i va agrair-los tots els esforços que han realitzat.

 

Pla Estratègic 2010 - 2012

L’Hospital de Campdevànol aposta des de fa anys per una planificació de les seves accions, fet que ha permès adaptar l’Entitat a les exigències i reptes sorgits amb el pas dels anys. El Pla Estratègic 2010 - 2012 es va dissenyar amb la participació d’un gran nombre de professionals del Centre, que van col·laborar amb la direcció de l’Hospital en el disseny i la posterior execució del pla.

En el Pla Estratègic 2010- 2012 hi havia definides les cinc línies estratègiques necessàries per incidir en aquells aspectes primordials de l’organització, que són les que han marcat els objectius a assolir durant els tres anys que s’ha desenvolupat el pla. Aquestes línies són el compromís de l’Hospital amb els seus professionals i el seu desenvolupament, la recerca de l’excel·lència, la provisió de serveis públics i privats integrats de salut i dependència a la comarca del Ripollès, la consolidació com a organització eficient i transparent en la gestió de recursos i, també, el posicionament com a referent de salut per als ciutadans de la comarca i com a element de cohesió social del Ripollès.

Ara, des de l’Hospital ja s’ha començat a treballar en el proper Pla Estratègic, on es marcaranles línies a desenvolupar i les fites a assolir entre 2013 i 2016.