La integració del Treballador Social als CAP de Ribes i Campdevànol

La població en general no té la sensació que els dos àmbits, salut i treball social, van agafats de la mà i tenen efectes directes en la salut

03/02/2021.- L’ABS Ribes-Campdevànol té integrada la figura del treballador social en els centres d’atenció primària des de fa dos anys, amb una clara intenció de donar una atenció orientada a les necessitats de les persones. La població en general no té la sensació que els dos àmbits, salut i treball social, van agafats de la mà i tenen efectes directes en la salut, però és així: s’ha demostrat que les persones depenents, que viuen soles i amb pocs recursos econòmics, tenen un índex de mortalitat més alt, i sobretot afecta a gent envellida. Davant d’aquesta situació, i el fet de tractar-se d’una comarca envellida, des de l’ABS es va apostar perquè les dues figures treballessin de forma integrada, on el primer pas ha estat ubicar treball social a dins els CAP de Campdevànol i Ribes.

Cada vegada hi ha més gent gran amb problemes relacionats amb la càrrega de complexitat sanitària i la limitació funcional que, a més, viuen soles. Això sumat a un augment de la pobresa, fa que hi hagi un seguit de conseqüències que afecten la salut d’aquestes persones. A Catalunya, el percentatge de població que es troba en aquesta situació és del 4%, mentre que el de l’ABS Ribes-Campdevànol, s’enfila fins al 8%.

Les característiques de la societat actual evidencien que cal canviar el model tradicional, on l’àmbit sanitari i el social actuen per separat (molts municipis encara tenen el treballador social a l’ajuntament), i que l’aposta ha de ser integrar-los. De fet, així es reflecteix també al Pla de Salut de Catalunya.

El procediment de treball entre les treballadores socials de l’ABS i l’equip sanitari dels CAP funciona a partir de quatre eixos: consens de la metodologia del procediment a treballar; creació d'espais de treball conjunt; identificació de persones; i planificació periòdica de reunions de treball.

En bona part de Catalunya ja s’està portant a terme, però en la majoria de casos tenen el treballador social de la pròpia entitat (per exemple, l’ICS) incorporat a dins de l’equip, i aquest no té la capacitat d'adjudicar recursos (SAD, Llei de Dependència, etc) i per fer-ho necessiten el treballador social de l'administració local. En el cas de l’ABS Ribes-Campdevànol, els mateixos ajuntaments de l’àrea i el Consorci de Benestar Social del Ripollès van acordar traslladar els treballadors socials de l’administració als CAP, espai on aproximadament s'atén el 85% de la població cada any. D’aquesta manera, es treballa directament amb la figura que sí que té la capacitat d’adjudicar recursos.

L’equip està format per:

  • Treballadors socials
  • Les Unitats Bàsiques Assistencials (UBA), formades per un metge i infermera: 5 equips d'adult i 2 de pediàtric que tenen una població de referència de 1100 persones, aproximadament
  • Gestor de Cas, que és el professional referent de les persones amb necessitats complexes i que ha d’ajudar a garantir el més correcte en cada cas
Galeria: 
Alba Marty
Anna Soler
Elisenda Puy
Ester Cuartilla