Els hospitals de Vic, Olot i Campdevànol milloren serveis i redueixen costos gràcies a l’aliança estratègica

Passats tres anys de la signatura de l’aliança, les tres entitats fan un balanç molt positiu dels resultats

 

Tres anys després de la signatura de l’aliança estratègica entre el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital Sant Jaume d'Olot i l'Hospital de Campdevànol, les tres entitats fan un balanç molt positiu dels resultats aconseguits i continuen incorporant avenços que els permeten millorar l’atenció als usuaris i, alhora, reduir costos. En aquests tres anys, els serveis de Digestologia, Urologia, Farmàcia i Diagnòstic per la Imatge –serveis que ja oferia cada un dels hospitals– han passat a ser compartits i, a més, s’ha implantat el manteniment conjunt d’aparells d’electromedicina i la direcció única de persones.
 
Una de les últimes novetats d’aquesta aliança és la posada en marxa del servei Compartit de Diagnòstic per la Imatge entre les tres entitats. Des del mes de desembre, els pacients de la Garrotxa que abans havien de desplaçar-se a Girona o Barcelona per fer-se ressonàncies o TAC poden dirigir-se al Consorci Hospitalari de Vic, la qual cosa redueix el desplaçament que han de realitzar. A més, el treball conjunt dels professionals de Diagnòstic per la Imatge dels tres hospitals garanteix a l’usuari una atenció continuada.
 
Beneficis per als pacients
La implantació del servei compartit de Digestologia, entre els tres centres, i del d’Urologia, entre Vic i Campdevànol, -tots dos endegats l’any 2012- són dues de les accions impulsades per l’aliança que han aportat més beneficis per als usuaris. En el cas de Digestologia, s’ha aconseguit que els pacients de la Garrotxa i el Ripollès es puguin visitar al seu centre -l’Hospital d’Olot o el de Campdevànol- durant els 12 mesos de l’any. Abans de l’aliança, els períodes de vacances no estaven coberts, de manera que no s’hi podien realitzar visites. A més, proves que abans s’havien de fer a Girona o Barcelona han passat a fer-se a Vic, així que els usuaris ja no s’han de desplaçar tan lluny.
 
D’altra banda, la posada en marxa del servei compartit d’Urologia entre Vic i Campdevànol evita que els pacients del Ripollès hagin de desplaçar-se a l’Hospital de Vic, on abans s’havien de dirigir per fer-se proves com cistoscòpies, biòpsies prostàtiques o intervencions de cirurgia major ambulatòria. Ara, aquestes proves es fan a Campdevànol mateix. El que s’està aconseguint des dels tres hospitals és acostar els serveis i les proves al territori, per evitar, així, desplaçaments als usuaris i per oferir-los una atenció de qualitat i propera.
 
És important tenir en compte que, a part de suposar una millora en l’atenció als pacients, el fet d’unificar serveis enriqueix els coneixements dels especialistes, que ara tracten més casos i tenen l’oportunitat d’intercanviar experiències amb els professionals dels altres centres. En aquest sentit, treballar de manera conjunta i protocol·litzada és una garantia d’èxit i qualitat.
 
Des de la posada en marxa de l’aliança, també ha passat a ser compartit el servei de Farmàcia i s’ha implantat una direcció única de persones, la qual permet coordinar els professionals dels tres centres. Així mateix, s’ha establert un manteniment conjunt d’aparells d’electromedicina, que suposa un elevat estalvi de costos econòmics (del 16% en aquesta partida per a l’Hospital de Campdevànol, a l’espera de quantificar les dades dels altres centres). Així, l’objectiu de l’aliança és anar més enllà dels aspectes assistencials i aconseguir, també, millorar l’eficiència en altres àmbits.    
 
Un altre fet important és que l’increment d’activitat i d’abast territorial que comporta participar en aquesta aliança capacita l’Hospital General de Vic com a centre de referència per al CatSalut en algunes tècniques i proves molt especialitzades per a les quals, fins ara, els pacients d’Osona, la Garrotxa i el Ripollès eren derivats a Barcelona o Girona.
 
Objectius de l’aliança
L’aliança estratègica entre el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital Sant Jaume d'Olot i l'Hospital de Campdevànol es va signar a finals de 2010 amb l’objectiu de treballar conjuntament per millorar serveis, potenciar l’activitat en xarxa i buscar la màxima eficiència. El conveni deixa clar que, tot i les accions conjuntes o compartides, cadascuna de les tres institucions mantindrà la seva personalitat jurídica i les línies d’activitat pròpies, de manera que en cap cas es produirà una fusió dels centres.
 
L’acord entre les tres entitats, que inclou uns 2.000 professionals, una compra de serveis de 140 milions d’euros i una població propera als 250.000 habitants (Ripollès, Osona i Garrotxa), és un dels primers convenis establerts a Catalunya per avançar de forma conjunta en projectes de gestió compartida en institucions sanitàries i s’emmarca en el Pla de Salut 2011-2015 del Departament de Salut, que pretén millorar la qualitat del model assistencial a través de la creació d’aliances entre centres.