Els hospitals Trueta i Campdevànol posen en marxa el Teleictus, que permetrà tractar abans els pacients del Ripollès que pateixin un infart cerebral

Els professionals de medicina d’urgències que atenguin el pacient es connectaran telemàticament amb els neuròlegs del Trueta, els quals indicaran quin és el tractament òptim per al pacient
 
10 de desembre de 2018.- El programa Teleictus s’ha ampliat a la comarca del Ripollès, gràcies a la col·laboració entre els professionals del Servei d’Urgències de l’Hospital de Campdevànol i els del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. D’aquesta manera, des de la setmana passada, l’Hospital de Campdevànol s’afegeix al programa Teleictus ―que a la Regió Sanitària Girona es va iniciar l’any 2012 amb els hospitals de Figueres i Palamós, i que continuarà estenent-se amb l’hospital d’Olot. 
 
Aquest programa ha estat una millora molt important per a la Regió Sanitària Girona ja que, gràcies a un sistema de telemedicina, quan un pacient pateix un ictus i se’l deriva a l’Hospital de Palamós o al de Figueres ―i ara també al de Campdevànol― els professionals que l’atenen al Servei d’Urgències es connecten telemàticament amb els neuròlegs del Trueta que estan de guàrdia. L’objectiu d’aquesta comunicació és que els ajudin amb el diagnòstic, per tal que es pugui instaurar el tractament de reperfusió al pacient a l’hospital comarcal mateix. Aquesta pràctica permet avançar l'inici del tractament, fet que contribueix a eliminar o disminuir les seqüeles de l'ictus. Aquesta reducció del temps permet una recuperació millor dels pacients i l’increment del nombre de candidats a rebre tractament recanalitzador (trombolític) per desobstruir les artèries afectades.
 
Els trombolítics (tractaments de reperfusió) són els fàrmacs que han mostrat ser més eficaços en el tractament de l’infart cerebral en les primeres hores. Aquest tractament consisteix en l’intent de dissolució del trombe que ha clos l’artèria i que dificulta la circulació cerebral correcta. El tractament amb un fàrmac endovenós es pot administrar als pacients en qui no té contraindicació i que arriben al centre dins les quatre o cinc hores següents a l’inici dels símptomes de l’ictus.
 
La posada en marxa del Teleictus entre els hospitals Trueta i Campdevànol permetrà el contacte directe entre els professionals d’ambdós centres i la protocol·lització de circuits d’atenció als pacients amb ictus. Aquest fet, de ben segur, permetrà millorar la identificació dels pacients que podrien rebre tractament recanalitzador de manera precoç.
 
Les previsions són que es puguin realitzar una quinzena de connexions a l’any, i que en el 50 % dels casos es pugui avançar a Campdevànol el tractament trombolític. Cal tenir present que la distància entre el Ripollès i el Trueta és la més gran de la Regió Sanitària de Girona, de manera que aquest sistema permetrà avançar el tractament   als afectats. En aquest tipus de malalties, que s’anomenen temps-depenent, la rapidesa en l’administració del tractament està directament lligada a les possibilitats de recuperació del pacient.
 
La instal·lació de Teleictus que s’ha dotat a Campdevànol permet la connexió a través d’equips portàtils (dispositius mòbils i tauletes) de manera que es pot utilitzar des de qualsevol ubicació on es trobi el pacient. El de Campdevànol és el primer sistema de connexió portàtil que s’instal·la a tot l’estat espanyol.
 
L’ictus
 
Es calcula que una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida. Cada any, 1.700 gironins pateixen un infart cerebral i només el 50 % arriben a l’Hospital dins les primeres sis hores des de l’inici de l’afectació. Els signes que ens han de fer pensar en un probable ictus i demanar ajuda sanitària immediatament (trucant al 061) són la pèrdua de força o de sensibilitat de manera sobtada a la cara, a un braç i/o a una cama d’un costat del cos; la pèrdua sobtada de visió d’un ull; la dificultat per parlar o entendre, i un intens i sobtat mal de cap.
 
L’Hospital Trueta és el centre de referència pel que fa al tractament de l'ictus a la Regió de Girona. El Servei de Neurologia atén més de 1.000 ictus aguts cada any, dels quals necessiten ingressar a la Unitat d’Ictus entre 500 i 600 pacients. Un 70 % d’aquests pacients són autònoms al cap de tres mesos.