Els Hospitals d’Olot i Campdevànol posen en marxa l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès

La unió dels dos serveis territorials permet millorar el treball en xarxa en pediatria i pal·liar la dificultat de cobertura d’aquesta especialitat

15/01/2020.- Aquest mes de gener s’ha posat en funcionament el nou Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès (EPTGiR), integrat per professionals de pediatria de l’Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Hospital de Campdevànol i l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquesta nova organització permet continuar garantint que tots els infants i adolescents de 0 a 14 anys d’aquesta àrea tinguin la possibilitat de ser atesos per un especialista pediàtric al seu centre d’atenció primària de referència.

L’EPTGiR neix de la integració dels equips pediàtrics ja existents a Garrotxa i al Ripollès, creats al 2012 i 2014 respectivament, i permet donar resposta a les necessitats assistencials de la població pediàtrica de les dues comarques, resolent així la manca d’especialistes al Ripollès. La creació de l’EPTGiR, no només es garanteix l’assistència pediàtrica a l’atenció primària del Ripollès, sinó que es recuperen les hores d’aquests especialistes a consulta arribant a les 130 hores setmanals. Aquest increment de l’atenció repercuteix tant els CAP de Campdevànol i Ribes de Freser gestionats per l’Hospital de Campdevànol, com els de Ripoll, Camprodon i Sant Joan les Abadesses que depenen de l’ICS. A més, al CAP de Ripoll garanteix l’assistència sanitària de 8h a 20h els dies laborables, cosa que fins ara només es donava cobertura una part de la jornada.

L’objectiu d’aquesta aliança és proporcionar i garantir la màxima qualitat en l’atenció dels infants i adolescents en el seu territori de referència, solucionar els problemes generats al Ripollès la manca generalitzada de pediatres i potenciar un únic model assistencial territorial, utilitzant els mateixos circuits i protocols. El fet de treballar en xarxa també permet apropar l’assistència a l’entorn natural de l’infant i a la seva comunitat, per garantir en tot moment una atenció pediàtrica eficient i de qualitat. Aquests objectius s’alineen amb el Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció de Pediatria del Departament de Salut, amb el qual es vol potenciar l’Atenció Primària i construir-la com l’eix central en la planificació i l’ordenació dels serveis de salut de Catalunya.

A efectes pràctics, els infants i adolescents del Ripollès continuaran tenint un pediatre i una infermera pediàtrica al seu CAP de referència. El nou equip està format per 14 pediatres i 16 infermeres pediàtriques de l’atenció primària a més del grup d’infermeria pediàtrica de l’Hospital d’Olot.

Actualment, segons dades del Registre Central de persones Assegurades (RCA), el març del 2019 el nombre d’infants i adolescents de 0 a 14 anys a la Garrotxa i el Ripollès és d’11.654, 8.493 a la Garrotxa i 3.161 al Ripollès. L’EPTGiR assumeix l’atenció pediàtrica hospitalària i de primària de la Garrotxa i la de primària del Ripollès.