La Fundació Hospital de Campdevànol s’adhereix a la campanya "Sense simptomatologia del tracte urinari, no maltractis"

Les resistències antibiòtiques són un problema emergent de salut pública que tenen un elevat impacte sobre la salut humana, animal i ambiental

21/11/2023.- La Fundació Hospital de Campdevànol s’ha adherit a la campanya "Sense simptomatologia del tracte urinari, no maltractis", que és el lema escollit aquest any pel grup PROA i Infeccions Nosocomials de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC), per celebrar el dia europeu de l'ús prudent dels antimicrobians, que es va celebrar el 18 de novembre.

Les resistències antibiòtiques són un problema emergent de salut pública que tenen un elevat impacte sobre la salut humana, animal i ambiental. Des dels grups PROA del Ripollès es treballa en la mesura del consum d'antibiòtics en totes les àrees (hospital, sociosanitari i atenció primària) i en la introducció de millores en la prescripció d'antibiòtics.

Les infeccions del tracte urinari (ITU) constitueixen, després de les respiratòries, el segons grup en importància d'infeccions extrahospitalàries i són una causa freqüent de consulta a l’atenció primària. Seleccionar curosament l'antibiòtic és una mesura important en la lluita contra les resistències dels microorganismes als antibiòtics, ja que aquest és un fenomen cada cop més freqüent i altament preocupant.

Quines són les recomanacions des de l´equip PROA:

• Únicament s’han de prendre els antibiòtics prescrits per un professional sanitari de referència.

• Respecteu la dosi i la durada del tractament prescrit encara que us trobeu millor.

• No guardeu els antibiòtics que us sobrin. Pregunteu a la farmàcia com els heu de llençar.