La Fundació Hospital de Campdevànol instal·la fonts d'aigua per generar menys plàstic

La mesura també ajudarà a evitar el malbaratament de l'aigua

26/04/2023.- La Fundació Hospital de Campdevànol ha instal·lat fonts d’aigua als centres sanitaris que gestiona, tant a l’hospital com als centres d’atenció primària de Ribes i Campdevànol. En podran fer ús els treballadors i treballadores de la Fundació, i un dels objectius principals és eliminar les ampolles de plàstic, fent així una clara aposta pel medi ambient. També es preveu que amb aquest sistema d’ultrafiltració es malbarati menys aigua.

Previ estudi econòmic, la Fundació ha instal·lat una desena de fonts d’aigua: nou de normals i una de gran cabal. Aquestes s’han distribuït en els diferents departaments i àrees de l’hospital i una a cada centre d’atenció primària. La instal·lació ha anat a càrrec de l’empresa Canaletas i ha suposat una inversió aproximada de 12.000 euros. L’empresa BORIS 45, que gestiona el servei de Cuina de la Fundació Hospital Campdevànol, obsequiarà cada treballador amb una ampolla reutilitzable per poder-la omplir a les noves fonts.