Es crea el nou Servei Territorial de cirurgia de la Garrotxa i el Ripollès, integrat per professionals de l’Hospital d’Olot i l’Hospital de Campdevànol

Amb aquesta actuació s’inicia la reordenació de l'atenció sanitària del Ripollès

26/9/2019.- Aquest mes d’octubre es crea i es posa en funcionament el nou servei territorial de cirurgia de la Garrotxa i el Ripollès integrat per professionals de cirurgia de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i l’Hospital de Campdevànol. Els professionals del nou equip territorial treballaran conjuntament i en xarxa i prestaran els seus serveis als dos centres i de manera coordinada amb l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta com a hospital de referència de la Regió Sanitària Girona per garantir la continuïtat assistencial dels pacients que necessiten ser derivats per aspectes de complexitat assistencial.

D’aquesta manera, l’Hospital de Campdevànol i l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa duran a terme les intervencions programades de cirurgia major ambulatòria i de cirurgia menor, a més de les consultes externes per al ciutadans de les respectives comarques. Les intervencions programades de cirurgia general i digestiva quirúrgica que necessiten ingrés i les intervencions urgents s’atendran d’acord amb la seva complexitat a l’Hospital d’Olot o l’Hospital Trueta.

Es preveu que l'Hospital d'Olot assumirà unes 108 altes del cirurgia general de pacients de l'àrea de Campdevànol, un 40% dels quals són patologia urgent. En aquest sentit, els estudis preoperatoris i les visites postoperatòries que se’n derivin es continuaran duent a terme a l’Hospital de Campdevànol.

La creació del Servei Territorial de Cirurgia General de la Garrotxa i el Ripollès s’emmarca en la reordenació de l’atenció especialitzada al Ripollès. Així, els usuaris de la zona del Ripollès, que fins ara podien ser atesos tant al seu hospital comarcal, el de Campdevànol, com a l'Hospital Universitari General de Vic i a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, seran atesos preferentment en l’eix Hospital de Campdevànol, Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, d’acord amb les necessitats dels pacients i el nivell de complexitat del centre hospitalari. Així, per exemple, al 2018 l’Hospital Universitari General de Vic va registrar 280 altes de pacients del Ripollès i al Trueta unes 300 corresponents a totes les especialitats.

Un cop consolidat de l’equip territorial de cirurgia entre els hospitals de Campdevànol i Olot, la implantació del qual s’avaluarà periòdicament, es treballarà per millorar l'atenció d'altres especialitats, com ara l'oncologia i, més endavant, la urologia, amb el mateix objectiu de millorar l'equitat assistencial entre els pacients, garantir la continuïtat assistencial i solucionar els problemes generats per la manca generalitzada de professionals sanitaris, en el marc de la reordenació de l’atenció sanitària dels pacients del Ripollès.