Es constitueix l’Òrgan de Governança del Pla d’Integració Social i Sanitària del Ripollès

La Fundació Hospital de Campdevànol en forma part, juntament amb altres institucions de la comarca

28/11/2022.- El Departament de Salut està impulsant el pla d’atenció integrada social i sanitària per atendre les necessitats d’atenció sanitària i d’atenció social de les persones que, sovint, poden aparèixer de forma concurrent. En aquest sentit, la setmana passada es va constituir l’Òrgan de Governança del Pla d’Integració Social i Sanitària del Ripollès, del que la Fundació Hospital de Campdevànol en forma part, en un acte que es va fer al Consell Comarcal del Ripollès.

Aquest pla ha de ser una eina estratègica per garantir una resposta de qualitat i equitativa a les persones amb necessitats d’atenció: persones grans, amb discapacitat, amb problemàtica social derivada de salut mental i en general a totes les persones amb necessitats complexes. Les primeres passes es van fer el 2015 amb la incorporació de Treball Social als centres d’atenció primària, així com la creació de les jornades de salut al Ripollès. Entre 2017-2019 es va treballar en la interacció entre els agents que formen part d’aquesta iniciativa, la identificació i prevenció de les persones amb fragilitat, i establir plans de treball per a les persones amb necessitats complexes.

El pròxim pas serà el de la formalització de l’estructura i establir les línies estratègiques, així com l’activitat comunitària entre el Servei Bàsic d'Atenció Social i les Àrees Bàsiques de Salut.

L’Òrgan de Governança del Pla d’Integració Social i Sanitària del Ripollès estarà format per representants del Departament de Salut, l’Institut Català de la Salut (ICS), el Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’Institut d’Assistència Sanitària, el Departament de Drets Socials, i la Fundació Hospital de Campdevànol.