Una desena de professionals participen al curs de Suport Vital Avançat en Trauma

Es tracta d'un curs que és dirigit a personal d'infermeria i metge que hagin de prestar assistència al pacient amb politraumatisme

29/05/2024.- Una desena de professionals del nostre centre que treballen en la medicina extrahospitalària han participat en el curs de Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT). Es tracta d'un curs que és dirigit a personal d'infermeria i metge que hagin de prestar assistència al pacient amb politraumatisme, tant en l'àmbit prehospitalari com hospitalari.

Els professionals han adquirit coneixements i habilitats per efectuar una atenció eficient i segura en pacients en situació d'accident de trànsit, laboral, esportiu o pacient politraumàtic, seguint els protocols establerts a les Guies del Consell Espanyol de RCP i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

L'ha impartit els de Monmart Salut, empresa dedicada a formació en temes d'emergències, i està acreditat per CCR (Consell Català de Ressuscitació), membre d'European Resuscitation Council (ERC).