El càncer de còlon i recte i el de mama, els més tractats al Ripollès el 2015

L’any passat es van dur a terme un total de 586 sessions de quimioteràpia i tractaments de suport per al càncer a l’Hospital de Campdevànol. Els tumors de pell també són molt freqüents a la comarca

L’Hospital de Campdevànol va realitzar un total de 586 sessions de quimioteràpia i tractaments de suport per al càncer el 2015. D’aquestes, un 24,2 % corresponen a càncer de còlon i recte; un 21,3 % van ser per a càncer de mama; el 16,4 %, de càncer urològic; un 15 %, per tractar càncer de pulmó i, un 9,5 %, per a càncer ginecològic. Així doncs, el càncer de còlon i recte i el de mama són els que més es van tractar al Ripollès l’any passat. Els tipus de càncer més freqüents en home són, per aquest ordre, càncer de pròstata, pulmó i còlon i recte i, en la dona, de mama, còlon i recte i d’úter.

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, destaquen les neoplàsies de pell, per a les quals es van realitzar un centenar de procediments a l’Hospital el 2015. Tal com explica el doctor Antoni Radovan, director assistencial de l’Hospital de Campdevànol, aquesta tipologia de formació de teixit anormal o de caràcter tumoral “té un bon pronòstic en la majoria dels casos, perquè s’acostuma a diagnosticar a temps”. “A més, es pot abordar quirúrgicament en règim de cirurgia sense ingrés”, afegeix.

A part de les neoplàsties de pell, l’any passat es van dur a terme a l’Hospital de Campdevànol 13 intervencions de càncer de mama i 12 de càncer de còlon. Els pacients que van requerir cirurgia per a altres tipus de càncers van ser derivats, fonamentalment, a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i a l’Hospital Universitari de Vic.

Participació als programes de detecció precoç
El mes de gener del 2015 el Departament de Salut va posar en marxa el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte al Ripollès –en el marc del desplegament progressiu d’aquesta iniciativa a tot Catalunya–, en el qual participa, juntament amb altres entitats, l’Hospital de Campdevànol.

El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La població diana rep una carta on se li explica el programa i se li comunica que ha d’anar a una farmàcia, on se li dóna un kit per dipositar la femta. Les farmàcies s’encarreguen d’enviar les mostres al laboratori. Posteriorment, en cas que els resultats siguin positius, es comunica als pacients que han de visitar-se a la unitat d’endoscòpies. Allà, se’ls informa del procés a seguir, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica.

Segons els resultats d'aquest estudi, s'indica al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, realitzar una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer. Fins ara, s’ha convidat gairebé 4.000 persones a formar part del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte al Ripollès.

D’altra banda, des del 2001, l’Hospital de Campdevànol participa en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de la comarca. En el marc d’aquesta iniciativa, impulsada pel Departament de Salut, es convida les dones d’entre 50 i 69 anys a fer-se una mamografia cada dos anys. En els últims anys, entre 1.300 i 1.400 dones per any han participat en el cribratge.

L'objectiu principal del cribratge, tant de còlon i recte com de mama, és detectar el càncer en les fases inicials, perquè, tal com indica el Dr. Radovan, “és quan és més fàcil tractar-lo i curar-lo”. Així mateix, en alguns casos es detecten alteracions en les cèl·lules que no són cancerígenes però que, si no es tracten, podrien arribar a ser-ho. La detecció i tractament d'aquestes lesions, poden evitar aquesta progressió.