1.700 persones ja han participat al programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte al Ripollès

El programa es va començar a implantar a la comarca el gener de 2015 i, fins ara, s’ha fet a l’ABS Ripoll - Sant Joan de les Abadesses
Un any després de la posada en marxa del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) a la comarca del Ripollès, en el marc del desplegament progressiu a tot Catalunya, s’ha fet la prova un total de 1.706 persones. Aquesta xifra suposa un 42% de la població convidada a participar en el programa, que són els veïns d’entre 50 i 69 anys –la població que té més possibilitats de patir aquest tipus de tumors–.
 
De totes les proves realitzades, en 113 casos el resultat ha estat positiu. En aquestes situacions, les persones són citades a fer una colonoscòpia a l’Hospital de Campdevànol, de les quals ja se n’han realitzat 84, i s’ha confirmat el càncer en 5 pacients, a més de detectar adenomes de mig i alt risc a 29 persones, les quals s’han pogut sotmetre a tractaments preventius per evitar futurs càncers. En total, durant els dos anys que dura el programa, es convidarà a participar 6.809 homes i dones d’entre 50 i 69 anys de la comarca del Ripollès. Un 6% dels participants al programa sol tenir resultats positius que cal estudiar.
 
La implantació del PDPCCR a la comarca del Ripollès es va posar en marxa conjuntament amb Osona i la Garrotxa. L'organització va implicar la coordinació dels col·legis de farmacèutics de Girona i de Barcelona, l'atenció primària, la unitat d'endoscòpies dels hospitals de Vic, Olot i Campdevànol i l'Oficina Tècnica de Cribratge, gestionada per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès i pel Consorci Hospitalari de Vic a la comarca d’Osona, tot plegat amb el suport del CatSalut. Els Rotary Club de Vic-Osona, Olot-la Garrotxa i del Ripollès col·laboren econòmicament en el desplegament a les seves respectives comarques.
 
El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal. S'invita a la població diana –tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs–, els quals reben una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi. Es realitza un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles persones que no hagin contestat en dues setmanes.
 
Per dur a terme la implantació del PDPCCR ha estat molt important la implicació de les farmàcies com a centres de salut informadors i facilitadors dels kits. El seu horari d’obertura al públic facilita l’accessibilitat al programa a les persones que hi vulguin participar. Així, aquests es dirigeixen a una oficina de farmàcia amb la carta que han rebut, on hi ha imprès un codi d'identificació personal. A la farmàcia li donen un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. Les farmàcies que participen en el Programa envien dos cops a la setmana les mostres al laboratori del PDPCCR.
 
Els resultats de les anàlisis es publiquen informàticament a la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, els participants reben una carta on se'ls informa d'aquest resultat. Si són positius, són citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre respectiu, on se'ls informa del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indica al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, realitzar una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.
 
El càncer de còlon i recte
A Catalunya cada any es diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i, actualment, ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions/any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.
 
La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.
 
Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.