L'Hospital de Campdevànol obté l'acreditació de centre d'atenció hospitalària aguda

L’Hospital de Campdevànol rep l’acreditació de centre d’atenció hospitalària aguda

El Departament de Salut de la Generalitat Catalunya ha atorgat a l’Hospital de Campdevànol el Certificat d’Acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda, a través del qual es certifica l’assoliment d’un nivell de qualitat en relació als estàndards establerts per l’administració pública.  

Per aconseguir aquesta acreditació, el centre s’ha sotmès a un procés de verificació externa, basat en l’avaluació dels resultats de l’assistència i la satisfacció dels ciutadans, a partir de la valoració del procés assistencial i el grau de contentació dels professionals.  

El procés de verificació ha anat a càrrec de l’Instituto de la Calidad S.A.U, qui ha determinat que el percentatge d’acompliment dels estàndards essencials per part de l’Hospital de Campdevànol és del 81,1% (el nivell necessari per acreditar-se és del 60%). 

Gràcies a aquest grau de compliment, el centre ha rebut el certificat d’acreditació favorable, amb vigència de tres anys i subjecte a un Pla de millora, el qual serà avaluat anualment per mitjà d’una auditoria interna realitzada per l’hospital mateix.  

La sol·licitud d’acreditació de l’Hospital de Campdevànol com a centre d’atenció hospitalària aguda s’emmarca dins l’esperit de l’hospital d’oferir la màxima qualitat assistencial mitjançant la millora progressiva dels serveis i prestacions sanitàries, i mantenir, així, la confiança dels usuaris i dels professionals que hi treballen.