Missió i valors

MISSIÓ DE L’HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
Ser la Institució que vetlla per les necessitats de salut, integrada i universal (pública i privada), buscant l’excel·lència en aconseguir resultats en els àmbits de la salut i de la dependència, per a les persones a la comarca del Ripollès.

VALORS DE L’HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

‐ Compromís
‐ Agilitat
‐ Eficàcia
‐ Seguretat
‐ Eficiència
‐ Ètica
‐ Atenció a necessitats
‐ Tolerància
‐ Docència
‐ Recerca
‐ Formació
‐ Innovació
‐ Confort
‐ Proximitat
‐ Excel·lència
‐ Professionalitat
‐ Confiança
‐ Treball en equip
‐ Preocupació pels treballadors

Professionals, àgils, buscant la confiança, que treballen en una organització innovadora, en recerca constant de l’excel·lència, vetllant per les necessitats de salut i socials, mitjançant un tracte proper.